W czwartek odbyło się posiedzenie sejmowych komisji: Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które zajęły się poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania rządowego projektu. Nowelizacja ta przesuwa termin wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków z 1 września 2012 r. na 1 września 2014 r. Czas ten ma pozwolić lepiej przygotować się samorządom i szkołom na przyjęcie sześciolatków.

Propozycja zmian przedstawiona przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczyła - jak mówił podczas środowej debaty w Sejmie poseł PiS Sławomir Kłosowski - całkowitej i bezterminowej likwidacji obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Natomiast PSL zaproponowało, by rodzice sześciolatka także po 2014 r. mieli możliwość nieposyłania swojego dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

"To poprawka wolnościowa, która daje rodzicom wolny wybór" - argumentował poseł PSL Zbigniew Włodkowski.

Wprowadzeniu tych zmian sprzeciwił się rząd i biuro legislacyjne. Ich przedstawiciele argumentowali, że propozycje PiS i PSL mają wadę prawną, polegającą na tym, że zmieniają nie tylko projekt nowelizacji, ale także przepisy ustawy o systemie oświaty, które już obowiązują.

W głosowaniu za poprawkami PiS było 11 posłów, 34 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Z kolei PSL - po uwagach biura legislacyjnego dotyczących wady prawnej poprawki - wycofało się z przedłożonej przez siebie propozycji.

Projekt omawianej przez posłów nowelizacji - zgodnie z decyzją marszałek Sejmu Ewy Kopacz - jest rozpatrywany w trybie pilnym. Przedłużenie o dwa lata okresu, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko 6-letnie edukacji szkolnej, oznacza, że o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice. Dzieci urodzone w 2008 r. będą pierwszym rocznikiem, który będzie musiał pójść do pierwszej klasy szkoły podstawowej w wieku 6 lat.