Nauczyciele będę mieli mniej pracy, bo resort edukacji narodowej wprowadza więcej pytań testowych zamkniętych, a mniej otwartych. W efekcie stawki za ich sprawdzanie będą niższe nawet o 50 proc.
W tym roku gimnazjaliści z III klas przystąpią do egzaminu kończącego naukę według zasad określonych przez nową podstawę programową. Do tej pory egzamin gimnazjalny składał się z dwóch części: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Obecnie będzie składał się dodatkowo z trzeciej części. W związku z tym zmienia się też struktura zadań. Na egzaminie gimnazjalnym będzie o 2/3 mniej pytań otwartych w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Takie zmiany wprowadza projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Został skierowany do konsultacji.
– Egzaminy będą zawierały więcej pytań testowych, które będą miały formę zamkniętą, a nie np. opisową. Tylko pytania otwarte sprawdzają egzaminatorzy – wyjaśnia Roman Dziedzic, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.
Dodaje, że pytania zamknięte są sprawdzane elektronicznie. W efekcie ograniczenie pytań otwartych oznacza, że egzaminatorzy będą potrzebować mniej czasu na ich sprawdzenie. A co za tym idzie powinni mieć niższe stawki.
W ubiegłym roku za część humanistyczną płacono egzaminatorowi 14,50 zł od sprawdzonego arkusza. Obecnie ta stawka zmniejszy się do 8,99 zł. Egzaminatorzy mogą sprawdzić nawet do 50 prac. W efekcie zamiast otrzymać 725 zł, będą mogli liczyć na niespełna 450 zł. Również będą niższe stawki za egzamin matematyczno-przyrodniczej z 12,60 zł do 6,68 zł. Tam zadań otwartych zamiast 9 będzie od 3 do 4.
Do tej pory egzamin z języka obcego nie przewidywał zadań otwartych. Na tegorocznym egzaminie mają być aż trzy zadania otwarte. Stawka dla trzeciej części egzaminu ma wynosić 5,78 zł.
– Resort edukacji szuka oszczędności i dlatego ogranicza pytania otwarte – mówi Ewa Józefowicz, dyrektor Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim.
Etap legislacyjny: Projekt