Dochód rodzica ubiegającego się o pomoc w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów będzie dzielony przez liczbę miesięcy, w których je faktycznie uzyskiwał. Wniosek o jej przyznanie złoży też na nowych drukach.
Od stycznia zmieniły się niektóre zasady ubiegania się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), przez osoby uprawnione, które nie otrzymują zasądzonych alimentów. Najważniejsze z nich dotyczą sposobu obliczania dochodu rodziny oraz ich rodzajów, które są do niego wliczane. Ponadto zmianie uległy też niektóre formularze wniosków i oświadczeń, które muszą być dołączone do wniosku o przyznanie świadczeń, aby gmina mogła sprawdzić, czy spełnione są kryteria jego przyznania.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Dochodów utraconych

Nowych druków

Świadczeń nienależnych

Gmina podzieli dochód osiągnięty przez męża przez liczbę miesięcy w roku

Czy rodzic może złożyć zaświadczenie od pracodawcy o wysokości składki zdrowotnej

Świadczenia z funduszu trzeba zwrócić, jeżeli alimenty wpłacił dłużnik

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak na nowych zasadach ubiegać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.