"Złożyliśmy do laski marszałkowskiej wniosek o uzupełnienie porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu, które odbędzie się w dniach 25-27 stycznia, o punkt +informacja rządu na temat konfliktu związanego z sytuacją służb mundurowych na tle nierównego ich traktowania w zakresie podwyższania uposażeń w 2012 roku+" - powiedział Joński.

W listopadzie premier Donald Tusk zapowiedział w expose podwyżki uposażeń żołnierzy i policjantów - po ok. 300 zł brutto od 1 lipca 2012 r. Na ten cel dla policjantów w budżecie MSW zarezerwowano 202 mln zł. Wzbudziło to protesty pozostałych formacji - funkcjonariuszy Straży Granicznej i Straży Pożarnej - którzy także domagają się podwyżek.

Zdaniem Jońskiego nie można dzielić służb mundurowych na lepsze i gorsze, dlatego - jak mówił - premier powinien poinformować o kryteriach, w oparciu o które chce przyznać podwyżki.

Jak podkreślił, Sojusz liczy na to, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu Tusk wyjaśni tę sytuację, a także przedstawi propozycje równego podziału uposażeń dla wszystkich służb mundurowych.

Przed kilkoma dniami minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki poinformował, że w tym roku nie ma pieniędzy na podwyżki dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Cichocki zapewnił jednocześnie, że będzie się starał, by funkcjonariusze SG i PSP dostali podwyżki po 300 zł w przyszłym roku.

Minister poinformował, że rozważana jest ewentualna możliwość pozyskania środków na podwyżki dla funkcjonariuszy pod koniec 2012 r. Środki na ten cel mogłyby pochodzić z rezerwy budżetowej na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym. Ta pozycja budżetu, według projektu, ma wynieść ok. 1,4 mld zł. Cichocki zastrzegł jednak, że nie wiadomo, ile pieniędzy z tej rezerwy zostanie pod koniec roku.