Wdowa będąca w separacji z mężem w dniu jego śmierci ma prawo do zasiłku pogrzebowego, jeśli pochowała go na swój koszt. Zasada ta obowiązuje, jeśli zmarły nie był ubezpieczony.
Ubezpieczona urodzona w 1964 r. pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłku pogrzebowego po jej zmarłym mężu. Mężczyzna urodzony w 1958 r. w dniu śmierci nie był ubezpieczony w Polsce, nie miał także ustalonego prawa do renty lub emerytury. ZUS jednak odmówił jej wypłaty tego jednorazowego świadczenia, bo ubezpieczona od 2003 r. była w separacji z mężem. Jego zdaniem ubiegająca się o pomoc nie spełniała warunków określonych w art. 77 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. z 2009 r., nr 153, poz. 1227 z późn. zm).

25,4 tys. zasiłków pogrzebowych wypłacił ZUS w listopadzie ubiegłego roku