W ponad 45-stronicowym dokumencie znalazły się przygotowane przez środowisko oświatowe i akademickie propozycje kierunków zmian w edukacji w najbliższych latach.

"Chcemy szerokiej dyskusji na temat przyszłości polskiej edukacji, która jest jednym z najważniejszych obszarów życia społecznego" - powiedział na wtorkowej konferencji prezes ZNP Sławomir Broniarz. Podkreślił, że ZNP jest organizacją, której kompetencje pozwalają na sformułowanie takich rozwiązań, które będą korzystne dla polskiej oświaty.

Dokument, który ZNP określa jako strategiczny dla rozwoju polskiej edukacji, zakłada m.in., że należy utrzymać obowiązujące prawo ograniczające możliwość przekazywania szkół innym podmiotom niż samorządy np. prywatnym fundacjom lub stowarzyszeniom, a także przywrócić obowiązek uzyskania przez samorządy zgody kuratora oświaty na likwidację szkół i placówek oświatowych. To odpowiedź związku na pojawiające się w ostatnim czasie informacje o likwidowaniu szkół.

Ponadto ZNP domaga się zwiększenia nakładów na oświatę w przeliczeniu na jednego ucznia, a także objęcia wychowania przedszkolnego subwencją oświatową i stworzenia funduszu na budowę i modernizację przedszkoli. Związek chce również poprawy systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz postuluje utrzymanie tych zapisów Karty Nauczyciela, które dotyczą m.in. zasad dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników oświatowych, a także ustalania ich wynagrodzeń.

W "Pakcie dla edukacji" ZNP wyróżnił cztery obszary polskiej oświaty, które wymagają zmian. Pierwszy z nich dotyczy "problemów związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych", w drugim ujęte są "problemy dotyczące uczniów i wychowanków", trzeci obejmuje "problemy pracowników oświaty", a czwarty dotyczy "problemów systemu szkolnictwa wyższego i nauki".

Egzemplarze "Paktu dla edukacji" trafią m.in.: do prezydenta, premiera, ministerstw, wszystkich klubów parlamentarnych i sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a także organizacji samorządowych i pozarządowych. Z dokumentem można się zapoznać na stronie internetowej ZNP - www.znp.edu.pl.