Wprowadzenie kryterium dochodowego w przyznawaniu becikowego ograniczy wydatki budżetu o ok 39 mln zł - napisano w uzasadnieniu do projektu zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

"Wprowadzenie kryterium dochodowego na poziomie 85.528 zł podstawy opodatkowania na rodzinę oznaczać będzie, że zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie zostałaby wypłacona na ok. 10 proc. dzieci urodzonych. Oznacza to ograniczenie wydatków budżetu państwa o ok. 39 mln zł" - napisano.

Wnioskodawcy szacują, że w 2012 roku liczba urodzeń wyniesie ok 385 tys. i gdyby nie zmiany przyznawania świadczenia wydatki wyniosłyby ok 385 mln zł.