Od 1 stycznia do końca roku osoby ubezpieczone w KRUS będą płacić składki w zależności od powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego. Za każdy 1 hektar przeliczeniowy powyżej 6 ha (także przeliczeniowych) będzie trzeba zapłacić 1 zł miesięcznie.
Dodatkowo tacy rolnicy będą musieli wpłacić do KRUS taką samą składkę za każdego ubezpieczonego członka rodziny. W praktyce więc rolnik płacący także za domownika będzie musiał odprowadzić podwójną składkę do KRUS. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek będzie dotyczyć tylko rolników mających mniej niż 6 ha.
Takie zmiany wprowadza uchwalona przez Sejm w ekspresowym tempie ustawa o składkach na ubezpieczenia zdrowotne rolników w 2012 roku. Jeszcze w tym tygodniu zajmie się nią Senat, a następnie trafi ona do podpisu prezydenta.

1,52 mln osób jest łącznie ubezpieczonych w KRUS

Taki pośpiech wynika z faktu, że bez wprowadzenia zmian 5 lutego tego roku rolnicy stracą prawo do bezpłatnego leczenia w szpitalach oraz w przychodniach. Nie będą mogli także kupować leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stanie się tak za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 26 października 2010 r. (sygn. akt K 58/07, opublikowany Dz.U. z 2010 r. nr 205, poz. 1363). TK orzekł, że budżet państwa nie może finansować składek zdrowotnych rolników bez względu na wysokość osiąganych przychodów.
Jak zapowiedział Jakub Szulc, wiceminister zdrowia rząd już pracuje nad kompleksowymi zasadami opłacania składek przez rolników. Mają one być gotowe wkrótce, tak aby weszły w życie 1 stycznia 2013 r.
Etap legislacyjny: Sejm uchwalił