Od 1 stycznia do końca roku osoby ubezpieczone w KRUS będą płacić składki w zależności od powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego. Za każdy 1 hektar przeliczeniowy powyżej 6 ha (także przeliczeniowych) będzie trzeba zapłacić 1 zł miesięcznie.
Dodatkowo tacy rolnicy będą musieli wpłacić do KRUS taką samą składkę za każdego ubezpieczonego członka rodziny. W praktyce więc rolnik płacący także za domownika będzie musiał odprowadzić podwójną składkę do KRUS. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek będzie dotyczyć tylko rolników mających mniej niż 6 ha.
Takie zmiany wprowadza uchwalona przez Sejm w ekspresowym tempie ustawa o składkach na ubezpieczenia zdrowotne rolników w 2012 roku. Jeszcze w tym tygodniu zajmie się nią Senat, a następnie trafi ona do podpisu prezydenta.