Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia chorobowego może być kontrolowany przez ZUS. Jeśli ustali on, że ubezpieczony korzysta ze zwolnienia niezgodnie z przeznaczeniem, będzie musiał oddać pobrany zasiłek.
Osoba prowadząca działalność gospodarczą może dobrowolnie być objęta ubezpieczeniem chorobowym. Po 90 dniach nieprzerwanego opłacania składek nabywa prawo do świadczeń, czyli m.in. do zasiłku chorobowego. ZUS, który wypłaca mu zasiłek, ma także prawo do przeprowadzenia kontroli. Pierwszą z nich jest kontrola formalna, czyli samego zaświadczenia lekarskiego. Polega ona na sprawdzeniu, czy nie zostało ono sfałszowane oraz czy jest wydane zgodnie z przepisami. W razie ewentualnych wątpliwości ZUS może zwrócić się do lekarza, który wystawił zaświadczenie, o ich wyjaśnienie.
Zakład może również skontrolować prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Celem udzielenia zwolnienia jest powrót chorego do zdrowia i odzyskanie zdolności do pracy. ZUS może sprawdzić, czy pracownik nie wykonuje w trakcie zwolnienia pracy zarobkowej lub w inny sposób nie narusza celu niezdolności do pracy. Sankcją za takie zachowanie może być np. utrata prawa do zasiłku za cały okres choroby. Kontrolę przeprowadza się w miejscu zamieszkania, czasowego pobytu lub w miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej. Termin jej wykonania nie powinien być znany przedsiębiorcy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wizyty u chorego w domu

Wyjaśnienia nieobecności

Badania przez lekarza

Czy przedsiębiorca straci zasiłek, pracując na zwolnieniu po wyjściu ze szpitala

Czy ZUS skontroluje chorego przedsiębiorcę, który nie musi leżeć

Czy firmą może zarządzać osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ZUS może skontrolować chorego właściciela przedsiębiorstwa.