167 mln zł ze środków UE miało być przekazanych na doskonalenie nauczycieli i wsparcie szkół. Grozi nam zwrot tych pieniędzy, bo organ odpowiedzialny za ich wydawanie nie istnieje.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z resortem edukacji planuje wdrożyć nowy system doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.
Na początku pilotażowo ma nim być objęte 20 proc. szkół. Na ten cel ma być przeznaczone ponad 167 mln zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Tak wynika z wprowadzonych w tym roku zmian w programie.