Jak dowiedział się „DGP”, resort obrony kończy prace nad projektem ustawy, która pozwoli zawodowym wojskowym na korzystanie z przywilejów dla świeżo upieczonych rodziców.
Wojskowi są ostatnią grupą mundurową, która nie może korzystać z dodatkowych dni wolnych po urodzeniu dziecka. 1 kwietnia ubiegłego roku Sejm przyznał prawo do ojcowskich urlopów m.in. policjantom, strażakom, funkcjonariuszom BOR czy ABW.
– Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania trzykrotnie w ostatnich latach występował do Ministerstwa Obrony Narodowej o podjęcie działań, które umożliwią żołnierzom zawodowym korzystanie z urlopów ojcowskich na zasadach przewidzianych w kodeksie pracy – mówi Małgorzata Perkowska z biura pełnomocnika. – W jego ocenie brak możliwości udzielania urlopu ojcowskiego żołnierzom zawodowym może naruszać konstytucyjną zasadę równości wobec prawa wszystkich obywateli, a także prawo kobiety i mężczyzny do równych praw w życiu rodzinnym zagwarantowane w artykule 33 konstytucji – dodaje.

7 dni z takim wyprzedzeniem trzeba składać wniosek o urlop ojcowski

15 grudnia ubiegłego roku minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak stwierdził, że „resort dostrzega potrzebę dostosowania uprawnień żołnierzy zawodowych w zakresie ochrony rodzicielstwa do uprawnień pracowników wynikających z kodeksu pracy”. Właśnie trwają ostatnie prace zmierzające do wprowadzenia do ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zapisów umożliwiających udzielanie im urlopów ojcowskich.
– Zmieni się postrzeganie żołnierzy. Teraz będą oni także traktowani jak normalni członkowie rodzin, którzy mają powinności wobec swoich dzieci i żon – mówi komandor Bożena Szubińska, pełnomocnik ministra obrony narodowej ds. wojskowej służby kobiet.

100 tys. tylu jest żołnierzy zawodowych

W poprzedniej kadencji Sejmu także parlamentarzyści interesowali się sprawą urlopu ojcowskiego dla wojskowych. Jednak w odpowiedzi na interpelacje posłów Ministerstwo Obrony Narodowej informowało, że fundamentalną zasadą pełnienia zawodowej służby wojskowej jest pełna dyspozycyjność żołnierzy. Specyfika ich służby nie uzasadnia stosowania wobec nich wszystkich uprawnień pracowniczych.
Obecnie żołnierzom zawodowym w związku z urodzeniem się dziecka przysługuje urlop macierzyński i urlop wychowawczy na zasadach określonych w przepisach kodeksu pracy. Ponadto zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami żołnierz zawodowy może uzyskać wolny czas, który poświęci dziecku. Ustawa przewiduje, że każdy z nich może otrzymać zwolnienie od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny, nieprzekraczające łącznie 50 dni roboczych w roku kalendarzowym.

14,2 tys. ojców skorzystało do końca sierpnia 2011 r. z urlopów ojcowskich

– Niestety obecne rozwiązania mają tę wadę, że udzielenie zwolnienia na opiekę jest uzależnione od zgody przełożonego. Trzeba pamiętać, że nie zawsze wolny termin dogodny dla żołnierza i jego rodziny musi być zbieżny z interesami jednostki, więc jest ryzyko odmowy udzielenia tego świadczenia. Urlop ojcowski na zasadach kodeksu pracy wyeliminuje takie sytuacje – dodaje Szubińska.

2 tygodnie tyle od nowego roku może trwać urlop ojcowski