Takie m.in. zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. z 2012 r. poz. 6), który dziś wchodzi w życie. Z tej możliwości mogą skorzystają również absolwenci szkół wyższych. Obecnie służba przygotowawcza była przeprowadzana wyłącznie dla kandydatów do korpusu szeregowych. W zależności od korpusu trwa od czterech do sześciu miesięcy. Po jej zakończeniu i zdanym egzaminie kandydat otrzymuje stopień wojskowy. Natomiast jeszcze w styczniu będzie zorganizowany nabór do korpusu szeregowych i oficerów.