Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie najlepszym technikum w Polsce - wynika z ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych.

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych po raz czternasty przygotowały: miesięcznik "Perspektywy" i dziennik "Rzeczpospolita". Wyniki rankingu ogłoszono we wtorek. Nagrody i dyplomy wręczono laureatom rankingu podczas gali finałowej w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

"By szkoła osiągnęła sukces potrzebna jest współpraca wielu partnerów" - przypomniała podczas uroczystości wiceminister edukacji Lilla Jaroń. Jak zaznaczyła uczniowie, muszą mieć wsparcie nauczycieli, ci zaś z kolei muszą mieć wsparcie rodziców, dyrektorów szkoły i samorządu.

Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocenę szkoły przez kadrę akademicką. Po raz pierwszy w przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.

Tegoroczny zwycięzca rankingu wśród liceów również w ubiegłym roku był na pierwszym miejscu.

Drugie miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, a trzecie - XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. W rankingu oceniano 500 najlepszych liceów w Polsce.

Liceum Akademickie UMK w Toruniu działa od 1998 r. Jest pierwszą w Polsce szkołą stworzoną specjalnie z myślą o uczniach wybitnie zdolnych. Kierowane jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK). Początkowo działało w ramach eksperymentu pedagogicznego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tworzy zespół z Gimnazjum Akademickim UMK. W zespole uczy się około 300 uczniów, z czego ponad połowa jest spoza Torunia. Przy szkole działa internat, mieszkają w nim uczniowie zespołu szkół, którzy przyjechali na naukę do Torunia z całej Polski.

"Niewątpliwie to, że jesteśmy szkołą, której organem prowadzącym jest uniwersytet, jak i to, ze możemy korzystać z jego zaplecza laboratoryjnego i biblioteki, ułatwia nam pracę i naukę uczniom. Pozwala młodym ludziom szybciej poznać szkołę wyższą, a tym samym mają później łatwiej podczas studiów. Mają tez kontakt z naukowcami. Mamy też kadrę nauczycielską, która potrafi pracować ze zdolnymi uczniami, zarówno uzdolnionymi matematycznie, jak i uzdolnionymi humanistycznie" - powiedział dziennikarzom Arkadiusz Stańczyk dyrektor Gimnazjum i Liceum Akademickiego UMK w Toruniu.

Najlepsze technika

Najlepszym technikum w Polsce zostało Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie, które w ubiegłym roku zajęło w rankingu siódme miejsce. Technikum jest częścią Zespołu Szkół Elektronicznych, którego początki sięgają roku szkolnego 1957/58. Kształci w zawodach technik elektronik i technik teleinformatyk. Posiada szereg pracowni, w których uczniowie mogą doskonalić kompetencje, dotyczące m.in. mikroprocesorów i mikrokomputerów oraz teleinformatyki.

"Wyniki szkoły zależą od zdolności i talentu uczniów oraz od profesjonalnej kadry nauczycielskiej, która potrafi zmobilizować, rozwinąć talenty uczniom, a jednocześnie potrafi z efektem pracować z uczniami, którzy są mniej utalentowani (...) W efekcie ponad 80 proc. naszych absolwentów kontynuuje naukę studiując na uczelniach politechnicznych w całym kraju. Wielu z nich jest później ludźmi sukcesu robiącymi kariery zawodowe" - powiedziała dyrektor Technikum Elektronicznego im. Obrońców Lublina 1939 r., Elżbieta Hanc.

Drugie miejsce w rankingu techników zajął ubiegłoroczny lider - Technikum Łączności nr 14 działające w ramach Zespołu Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Na trzecim miejscu znalazło się Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu. W rankingu oceniano 250 najlepszych techników w kraju.

Kapituła przygotowała w tym roku też trzy inne rankingi szkół: dwa, w których kryterium są wyniki matury i ranking olimpijski (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych).

W rankingu maturalnym wśród liceów zwyciężyło: XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, drugie miejsce zajęły ex aequo: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie i LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie.

W rankingu maturalnym wśród techników na pierwszym miejscu jest Technikum Łączności nr 14 w Krakowie, na drugim - Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, na trzecim - Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.

W rankingu olimpijskim zwyciężyło Liceum Akademickie UMK. Drugie miejsce zajęło XIII LO w Szczecinie, a trzecie - XIV LO im. Polonii Belgijskiej.