Taka kara dla niezdyscyplinowanych firm znajdzie się w nowelizacji ustawy zdrowotnej. NFZ twierdzi, że bez tego zapisu nie uda się udostępnić online wiarygodnej bazy ubezpieczonych, o którą walczą lekarze.

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni obiecał lekarzom, że do 20 stycznia zostanie skierowany do konsultacji społecznych projekt zmian w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Pozwoli to udostępnić medykom online wykaz ubezpieczonych, na co dzisiaj prawo nie zezwala. Jak ustalił „DGP”, w nowelizacji znajdzie się zapis zaproponowany przez NFZ, zgodnie z którym pracodawcy będą karani za niewyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego pracownika, z którym rozwiązali stosunek pracy. Obecnie braki w dokumentacji ubezpieczonych w NFZ dotyczą trzech milionów osób zgłoszonych kiedyś do ubezpieczenia, których status nie jest funduszowi znany.

– Obowiązek wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wprost zapisany w ustawie zdrowotnej i niektórzy pracodawcy tego nie robią. W bazie mamy osoby, o których od 1999 roku, kiedy zostały zgłoszone, nie ma informacji, czy są ubezpieczone, czy też nie – mówi Andrzej Strug, dyrektor departamentu informatyki NFZ.

Jednak zdaniem pracodawców nie ma gwarancji, że w wyniku nałożenia kar na pracodawców baza zostanie uaktualniona. Robert Mołdach, ekspert ds. ochrony zdrowia Pracodawców RP, mówi, że większość pracodawców wyrejestrowuje pracowników na bieżąco, bo nie chcą za nich płacić składki. Problem może dotyczyć małych firm, które najbardziej odczuwają obciążenia administracyjne. Jego zdaniem niedoskonałość bazy NFZ może wynikać także z tego, że pracownicy często nie informują pracodawcy o osobach z własnej rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia, gdy te uzyskały inny tytuł do niego, bo np. znalazły pracę.

– Najważniejsze jednak, że NFZ w całej tej sprawie jest zbędnym pośrednikiem. To ZUS zarządza danymi o ubezpieczonych, rejestruje ich i wyrejestrowuje i to on powinien udostępniać je lekarzom – uważa Robert Mołdach.

Oprócz zmian w prawie potrzebne są jeszcze pieniądze na stworzenie systemu informatycznego, dzięki któremu lekarze będą mieli dostęp online do bazy NFZ. Fundusz będzie potrzebował na to około 10 mln zł.