Gmina odmówi wypłaty becikowego, jeżeli złożone przez rodzica zaświadczenie nie potwierdzi objęcia opieką medyczną przyszłej mamy co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu. Ta zasada ma zastosowanie od 1 stycznia.

Czy gmina przyzna rodzicowi becikowe

Matka, które urodziła w grudniu dziecko, złożyła 7 stycznia w swojej gminie wniosek o przyznanie becikowego. Dołączyła do niego wymagane dokumenty, w tym zaświadczenie lekarskie o objęciu opieką medyczną w trakcie ciąży. Wynika z niego, że pierwsza wizyta odbyła się w 12. tygodniu ciąży. Czy samorząd wypłaci jej świadczenie?

Czy zagraniczna opieka medyczna liczy się do becikowego

Reklama
Rodzice wychowujący dwójkę dzieci wrócili z Anglii, gdzie przez ostatnie dwa lata ojciec pracował na kontrakcie. Tam też w październiku ubiegłego roku urodziło się ich młodsze dziecko. Matka od 7. tygodnia ciąży była objęta opieką lekarza, ale nie ma wymaganego przez gminę zaświadczenia. Czy otrzyma ona świadczenie?

Czy druk zaświadczenia może być dowolny

W trzyosobowej rodzinie w lutym urodzi się drugie dziecko. Matka jest objęta opieką medyczną od 8. tygodnia ciąży i planuje złożenie wniosku o wypłatę świadczenia. Od swojej koleżanki, która teraz ubiega się o becikowe, dowiedziała się, że od nowego roku trzeba mieć zaświadczenie według określonego wzoru. Czy gmina przyjmie inny druk, jeżeli będzie z niego wynikać, że opieka była sprawowana od 10. tygodnia ciąży do porodu?

Czy wystarczy data jednego badania w trakcie ciąży

Matka, która będzie wkrótce rodzić, jest umówiona na ostatnią wizytę u swojego lekarza. Chce go też od razu prosić o wystawienie zaświadczenia, które pozwoli jej ubiegać się o uzyskanie becikowego. Czy będzie akceptowane, jeżeli wpisze on na tym dokumencie tylko to, że opieka była sprawowana od 10. tygodnia ciąży?

Czy do dodatku potrzebne zaświadczenie

Rodzice, którym w lutym urodzi się dziecko, będą składać wniosek o becikowe. Oprócz tego świadczenia chcą też ubiegać się w gminie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz przysługujących do niego dodatków. Jednym z nich jest ten z tytułu urodzenia dziecka. Czy jego przyznanie też jest uwarunkowane posiadaniem odpowiedniego zaświadczenia?

Czy gmina może odmówić swojego becikowego

Ojciec składa w gminie wniosek o przyznanie becikowego. Dowiedział się też, że może otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, którą finansuje samorząd. Czy jego przyznanie jest uzależnione od posiadania odpowiedniego zaświadczenia?

Czy każdy lekarz może wystawić zaświadczenie

Matka dwumiesięcznego dziecka chce złożyć wniosek o świadczenie z tytułu jego urodzenia. W trakcie ciąży pozostawała pod opieką lekarza, który przyjmował w przychodni, do której jest zapisana, ale on dojeżdżał do niej z innej miejscowości. Od nowego roku nie współpracuje on jednak już z tym zakładem opieki zdrowotnej, a kobieta zapomniała poprosić go o wystawienie zaświadczenia. Czy może to zrobić inny lekarz?

Czy rodzic adopcyjny otrzyma wsparcie

Małżeństwo, które w listopadzie ubiegłego roku przysposobiło czteroletnią dziewczynkę, chce ubiegać się o becikowe. Czy gmina przyzna im świadczenie, mimo że nie mogą dołączyć do wniosku zaświadczenia lekarskiego?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak po zmianie przepisów ubiegać się o becikowe po urodzeniu dziecka.