Minister rolnictwa Marek Sawicki uważa, że przyjęty w środę przez rząd projekt ustawy o składkach na ubezpieczenia zdrowotne rolników za 2012 r. jest wariantem zdecydowanie lepszym od dwóch wcześniejszych propozycji.

"Ta dzisiejsza decyzja i ta nowa propozycja - to jest dowód na to, że w koalicji rozmawiamy, potrafimy się dogadać i że w stosunku do wcześniejszych dwóch propozycji, jakie zgłaszało PSL (...) i propozycji zgłoszonej w expose pana premiera, udało się wypracować trzeci wariant. Myślę, że wariant zdecydowanie lepszy od dwóch poprzednich" - powiedział w środę Sawicki w TVP Info.

Zgodnie z projektem ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolnika. W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych - składkę na ubezpieczenie zdrowotne będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Powyżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych - składkę zdrowotną będzie opłacał rolnik.

Wyjaśnił, że składka jest propozycją "troszkę bardziej obciążającą rolników w stosunku do tego, co wcześniej proponował PSL i troszkę mniej obciążającą rolników w stosunku do tego, co proponował premier". "My proponowaliśmy składkę w wysokości 18 zł powyżej 15 hektarów. Teraz ci 15-hektarowcy będą płacili 15 zł, a 18-hektarowi - 18 zł. Ale ci, co mają 50 hektarów, będą płacić 50 zł miesięcznie" - powiedział Sawicki.

Reklama

Minister wyjaśnił, że hektar przeliczeniowy nie jest hektarem "fizycznym". "To nie jest takie proste przełożenie złotówka za każdy hektar. Zdecydowanie będzie to mniej w przypadku ziemi klasy szóstej i zdecydowanie więcej w przypadku ziemi klasy pierwszej" - powiedział.