Zdaniem ekspertów przyjęcie w środę przez rząd projektu ustawy o składkach na ubezpieczenia zdrowotne rolników za 2012 r. to dopiero pierwszy, symboliczny krok w reformowaniu KRUS.

Rząd przyjął w środę projekt ustawy o składkach na ubezpieczenia zdrowotne rolników za 2012 r. - podało CIR. Składka będzie wynosić 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym. W gospodarstwach poniżej 6 ha zapłaci ją KRUS, a powyżej 6 ha - rolnik.

Prof. Krzysztof Rybiński, były wiceprezes NBP powiedział PAP, że to dobry kierunek zmian w reformowaniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). "Rządowy projekt to formalne wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale to dopiero pierwszy krok w zrównaniu obciążeń rolników ze składkami, które muszą ponosić przedstawiciele innych zawodów. Mam nadzieję, że za tym pierwszym krokiem pójdą następne" - powiedział PAP Rybiński.

Zdaniem dr Bohdana Wyżnikiewicza z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową rządowa propozycja jest dość symboliczna, a więc podobnie będą wyglądały jej skutki dla budżetu.

"Wszystko to wygląda na ciężko wypracowany kompromis. Dobrze jednak, że doszło do przełamania bariery mentalnej, że rolnicy też będą obciążeni składkami. Skutki dla budżetu będą zapewne symboliczne" - uważa Wyżnikiewicz.

W środowym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu podano, że "zgodnie z projektem ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolnika".

"Składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z projektem ustawy, mają być opłacane w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne. Ich opłacanie zacznie się od II kwartału 2012 r." - czytamy w komunikacie.

CIR poinformowało, że ustalono również, iż co miesiąc KRUS będzie przekazywał do Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę ryczałtową w wysokości 155 mln 167 tys. zł. Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie 1 lutego 2012 r.