KRUS podał na swojej stronie internetowej, że w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę, od 1 stycznia 2012 r. rośnie wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Dla rolników prowadzących działy specjalne, zadeklarowana podstawa wymiaru składki nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli 1 tys. 500 zł.

W związku z tym, najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne, liczona jako 9 proc. minimalnej podstawy wymiaru, wynosi w tym roku 135 zł.

KRUS przypomina, że do końca stycznia rolnicy prowadzący takie działy muszą złożyć oświadczenia o rodzaju działalności i przewidzianym z tego tytułu dochodzie. Muszą też dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub wysokości przewidzianego dochodu w 2012 r. Na podstawie złożonych dokumentów zostanie ustalona wysokość miesięcznej składki zdrowotnej obowiązującej w 2012 r.

Natomiast wysokość składki zdrowotnej dla pozostałych rolników ma określić w środę rząd. Następnie projekt stosownej ustawy trafi do Sejmu.