Poniedziałkowe spotkanie doradców premiera niemal w całości poświęcone było zmianom w powszechnym systemie emerytalnym – wynika z informacji „DGP”. Na kolejnym zajmą się reformą świadczeń dla mundurowych.
Wydłużenie wieku aktywności zawodowej – o tym mówiono przede wszystkim na pierwszym posiedzeniu rady w 2012 roku. Rada wspiera w tych pomysłach rząd, teraz ma zrobić szczegółowy przegląd przepisów emerytalnych i dopasowania wszystkich zapisów do wydłużenia wieku emerytalnego do 67 lat. Brane jest pod uwagę podwyższenie wieku także w systemie rolniczym i w sądownictwie.
Kolejne zadanie rady to doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in. pomocy społecznej. – Np. definicja bezrobotnego. Tam też jest mowa o wieku emerytalnym i takich przepisów jest bardzo dużo – mówi „DGP” Aleksandra Wiktorow, członek rady.

Mateusz Szczurek może zastąpić w radzie Maję Goettig

Członkowie rady będą się też przyglądać możliwościom ograniczenia górniczych przywilejów emerytalnych. – Oczywiście nikt nie mówi, że górnicy mają pracować do 67. roku życia pod ziemią, ale i tam trzeba przeprowadzić zmiany. Tylko jest pytanie – jak? – mówi jeden z naszych rozmówców z rady.
Jedno z najbliższych spotkań ma być poświęcone reformie emerytur mundurowych. Rząd wciąż nie doszedł w tej sprawie do porozumienia ze związkowcami, a ci zapowiadają protesty. Związkowcy obawiają się też, że mogą pojawić się nowe, niekorzystne dla nich propozycje. W poprzedniej kadencji to rada postulowała włączenie służb mundurowych do systemu powszechnego. Teraz najpewniej nie pójdzie tak daleko, nie mogąc kwestionować obietnic premiera. A ten w expose zapowiedział, że reforma emerytur mundurowych zostanie przeprowadzona w ramach tzw. systemu zaopatrzeniowego i służby nie zostaną włączone do ZUS. Wydłużony za to ma zostać minimalnych okres służby z 15 do 25 lat i wprowadzony minimalny wiek uprawniający do uzyskania emerytury – 55 lat (o pięć więcej, niż chcą związki).
Głos Rady Gospodarczej pod wodzą Jana Krzysztofa Bieleckiego bardzo się liczy. To ona rozstrzygnęła spór w sprawie OFE, jaki toczył się wewnątrz rządu między minister pracy Jolantą Fedak i ministrem finansów Jackiem Rostowskim a Michałem Bonim. Efektem działań rady była decyzja premiera o zmniejszeniu składki do OFE i pozostawieniu jej w ZUS na specjalnych kontach. Pod auspicjami rady został też przygotowany projekt ustawy o nadzorze właścicielskim, zmieniający m.in. zasady wyłaniania władz w spółkach Skarbu Państwa, który w tej kadencji ma wprowadzić minister skarbu. Podobną rolę rada będzie odgrywać nadal. W jej skład wchodzi dwanaście osób. Prawdopodobnie jedną z nich – Maję Goettig, która ma odejść do resortu finansów – zastąpi inny ekonomista. W poprzedniej kadencji jednym z kandydatów był Mateusz Szczurek, główny ekonomista ING Bank. Rada ma też ściślej współpracować z departamentem analiz strategicznych Michała Boniego, a także z zespołem do spraw programowania prac rządu pod wodzą Tomasza Arabskiego. Członkiem tego zespołu i naturalnym łącznikiem z radą jest jej sekretarz, Adam Jasser.
Oni doradzają premierowi
Jan Krzysztof Bielecki
– przewodniczący, były premier
Adam Jasser
– sekretarz, członek zarządu demosEuropa – Centrum Strategii Europejskiej, podsekretarz stanu w KPRM
Prof. Dariusz Filar
– były członek RPP (2004 – 2010). Profesor nadzwyczajny UG
Dr Bogusław Grabowski
– prezes TFI Skarbiec i SAMH SA. B. członek RPP
Andrzej Klesyk
– prezes zarządu PZU SA
Maja Goettig
– główna ekonomistka Biura Analiz Ekonomicznych BPH
Mateusz Morawiecki
– prezes zarządu Banku Zachodniego WBK SA
Prof. Ireneusz Krzemiński
– socjolog, profesor UW
Prof. Witold Orłowski
– główny doradca PricewatershouseCoopers Polska
Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
– główna ekonomistka PKPP Lewiatan
Prof. Aleksandra Wiktorow
– była prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (2001 – 2007)
Jacek Wiśniewski
– główny ekonomista Reiffeisen Bank Polska SA