Zakładowe organizacje związkowe powinny przedstawić pracodawcy wspólne stanowisko w sprawie indywidualnego rozkładu czasu pracy w przedsiębiorstwie komunikacyjnym.
Jeżeli jednak nie dojdą do porozumienia w terminie 30 dni od przedłożenia im stosownego projektu przez pracodawcę, to wówczas szef podejmie decyzję w tej kwestii po zapoznaniu się z ich odrębnymi stanowiskami.
Regulamin pracy w zakładzie pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu ze wszystkimi związkami zawodowymi funkcjonującymi w miejscu pracy w ciągu 30 dni od zgłoszenia propozycji stosownego projektu. Od nowego roku również indywidualny rozkład czasu pracy kierowców wymaga konsultacji pracodawców z przedstawicielami pracowników. Przytoczony obowiązek został wprowadzony ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 244, poz. 1454), która dokonała właściwych zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 92, poz. 879 z późn. zm.).
Zgodnie z nowymi regulacjami w firmach, gdzie istnieje więcej niż jedna organizacja związkowa, wspólna reprezentacja związków zawodowych działających w zakładzie pracy, przedstawia swoje stanowisko w sprawie przedłożonego przez pracodawcę projektu indywidualnego rozkładu czasu pracy. Jeżeli natomiast w zakładzie pracy nie funkcjonują żadne związki zawodowe, odpowiednie konsultacje podejmuje się z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym w danym przedsiębiorstwie. W sytuacji gdy związki nie dojdą do porozumienia w kwestii projektu indywidualnego rozkładu czasu pracy i nie przedstawią wspólnego stanowiska w sprawie w terminie 30 dni od momentu jego zgłoszenia, to indywidualny rozkład czasu pracy ustala pracodawca samodzielnie po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.
Warto pamiętać, że indywidualny rozkład czasu pracy zatrudnionego może przewidywać różne godziny rozpoczęcia i zakończenia wykonywania swoich obowiązków w zakładzie pracy. Nie może on jednak naruszać przepisów ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 879), zgodnie z którymi każdy kierowca co do zasady ma prawo do 11 godzin odpoczynku w ciągu doby i 35 godzin w ciągu tygodnia.
Ważne
Zawodowi kierowcy powinni przedstawić pracodawcy oświadczenie o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin, jeżeli są zatrudnieni w drugiej firmie na innej podstawie niż umowa o pracę.