Podpisy zbierane są w organizacjach zakładowych NSZZ „Solidarność” oraz we wszystkich strukturach regionalnych związku. Wszędzie tam trafiły już druki poparcia wniosku o referendum. Umieszczono na nim pytanie: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”, do współpracy przy zbieraniu podpisów zaprosił inne związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe.

Związkowcy uruchomili stronę internetową poświęconą akcji. Pod adresem www.referendumemerytalne.pl zamieszczane będą informacje na temat przebiegu akcji. Stamtąd można też pobrać druk poparcia dla referendum, instrukcję składania poparcia, a także elektroniczne wersje plakatu i ulotki. Na stronie ma znaleźć się również kalkulator emerytalny, który pomoże obliczyć wiek przejścia na emeryturę według zasad proponowanych przez rząd.

W Polsce dopiero mówi się o wydłużeniu wieku emerytalnego, a na Litwie od początku 2012 roku rząd rozpoczął wydłużanie wieku emerytalnego, W 2026 roku będzie on wynosił zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn – 65 lat. Dotychczas kobiety na Litwie nabywały prawo do emerytury po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni – 62,5 lat. Zgodnie litewskimi rozwiązaniami wiek emerytalny będzie się wydłużał dla kobiet każdego roku o cztery miesiące, a dla mężczyzn – o dwa miesiące.