Wiek uprawniający do uzyskania tzw. renty wdowiej ma być podnoszony co rok o sześć miesięcy – dowiedział się „DGP”.
To oznacza, że cała operacja wydłużenia z 50 do 60 lat wieku uprawniającego do uzyskania renty po zmarłym małżonku zostanie rozłożona na 20 lat. Według projektu w 2013 r. uprawnienia nabędą osoby, które ukończą 50,5 roku, a w 2014 r. – 51 lat.
Celem zmian jest zmniejszenie ogromnego deficytu funduszu rentowego, którego roczny deficyt według prognoz ZUS do 2017 r. może się wahać do 14 do 19 mld złotych rocznie.
Tempo podnoszenia granicy wieku uprawniającego do wdowiej renty jest szybsze niż w przypadku podnoszenia wieku emerytalnego. Ten ma rosnąć co cztery miesiące o miesiąc, czyli co rok o kwartał. Rozwiązanie dotyczące rent będzie zapisane właśnie w projekcie ustawy wydłużającej wiek emerytalny, który ma być gotowy w tym miesiącu.