Wiek uprawniający do uzyskania tzw. renty wdowiej ma być podnoszony co rok o sześć miesięcy – dowiedział się „DGP”.
To oznacza, że cała operacja wydłużenia z 50 do 60 lat wieku uprawniającego do uzyskania renty po zmarłym małżonku zostanie rozłożona na 20 lat. Według projektu w 2013 r. uprawnienia nabędą osoby, które ukończą 50,5 roku, a w 2014 r. – 51 lat.
Celem zmian jest zmniejszenie ogromnego deficytu funduszu rentowego, którego roczny deficyt według prognoz ZUS do 2017 r. może się wahać do 14 do 19 mld złotych rocznie.