Od dzisiaj wszystkie egzaminy poprawkowe na studiach są bezpłatne - czytamy w "Rzeczpospolitej". Co ciekawe - władze uczelni przekonują, że nowe przepisy będą dotyczyć dopiero nowych studentów. Ministerstwo nauki zapewnia, że obowiązują wszystkich żaków.

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. określa katalog usług, za które uczelnia nie może pobierać opłat. Zgodnie z ustawą, od 1 stycznia studenci nie muszą więc płacić za egzamin poprawkowy, komisyjny i dyplomowy oraz rejestrację na kolejny semestr lub rok akademicki.

Jednak, jak zauważa "Rzeczpospolita", wiele uczelni mimo negatywnego stanowiska Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pobiera od studentów opłaty za egzaminy poprawkowe czy komisyjne. Tak robi między innymi Akademia Humanistyczna w Pułtusku.