Zawodowi kierowcy powinni przedstawić pracodawcy oświadczenie o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin, jeżeli są zatrudnieni także w drugiej firmie na innej podstawie niż umowa o pracę.
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw – ustawa o czasie pracy kierowców – wprowadza istotne zmiany zarówno dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży transportowej, jak i dla pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach na stanowisku kierowcy. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2012 r.

Zmieniona pora nocna