Od dziś gminy będą przyjmować wnioski rodziców zajmujących się niepełnosprawnym dzieckiem o przyznanie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.
Pomoc w wysokości 100 zł zostanie wypłacona w styczniu, lutym i marcu razem z świadczeniem wynoszącym 520 zł. Zgodnie z uchwałą i rozporządzeniem Rady Ministrów w tej sprawie zwiększoną pomoc będzie mogła otrzymać tylko część z uprawnionych osób. Są to matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o jego przysposobienie.
Dodatku nie otrzyma więc inna osoba zobowiązana do alimentacji, która zajmuje się niepełnosprawnym członkiem rodziny, czyli np. dziecko opiekujące się rodzicem lub wnuczkowie zajmujący się dziadkami. W poprzednim programie rządu, obowiązującym w listopadzie i grudniu, takiego podziału nie było i te osoby też otrzymywały pomoc.
Tak jak dotychczas dodatek nie będzie przyznawany z urzędu, co oznacza, że rodzic musi złożyć odrębny wniosek o jego przyznanie.
– Podobnie jak poprzednio będziemy zawiadamiać uprawnione osoby o możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia – mówi Marzena Kowalska-Bieńkowicz, kierownik sekcji świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.
Czas na jego złożenie minie 31 stycznia. Ponieważ wniosek nie ma określonego druku, gmina powinna przyjąć każdy pismo złożone przez rodzica. Część z nich ma jednak opracowane swoje formularze.