Państwowe szkoły wyższe będą decydować, ile maksymalnie może zarabiać pracownik naukowy. Już teraz deklarują, że ze względu na spadek dochodów nie zdecydują się na podwyżki.
Od 1 stycznia 2012 r. zmienią się zasady wynagradzania pracowników uczelni publicznych. Będą obowiązywać jedynie minimalne stawki płacy zasadniczej. Obecnie są dwie: minimalna i maksymalna. Obie określa szef resortu nauki. Takie zmiany przewiduje rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. nr 243, poz. 1447).
Nowe przepisy regulują wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do poszczególnych stanowisk. Ponadto wskazane zostały też wysokość i warunki wynagrodzenia za nadgodziny oraz wypłaty dodatków.
Minimalne stawki płac nie były podwyższane od 2007 roku. W efekcie podstawowa pensja profesora zwyczajnego w przyszłym roku zwiększy się z 3830 zł do 4145 zł, a od 2015 r. wyniesie 5390 zł. Co więcej, szkoła samodzielnie określi, ile maksymalnie będzie mogła zapłacić za nauczanie. Ministerstwo nie będzie już limitować pensji pracowników naukowych.
Reklama
– To zwiększy autonomię i odpowiedzialności uczelni za jej finanse. Tym bardziej że publiczne uczelnie od 2005 roku nie są częścią państwowej sfery budżetowej – mówi prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich.
Ze względu na problemy finansowe uczelnie już zapewniają, że ich pracownicy nie mają co liczyć na podwyżki. W efekcie o najlepszą kadrę będą mogły konkurować te szkoły, które zaproponują wyższe wynagrodzenie.
Zgodnie z rozporządzeniem wysokość zasadniczego wynagrodzenia pracownika, dodatku funkcyjnego i innych składników ma ustalać rektor. Chyba że statut uczelni będzie przewidywał inne rozwiązanie. Ponadto pensja zasadnicza, dodatek za staż pracy, funkcyjny i dodatki specjalne są wypłacane nauczycielowi akademickiemu z góry, a pozostałe składniki wynagrodzenia są wypłacane z dołu, po dokonaniu rozliczenia pracy lub zadań.
Etap legislacyjny: Wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.