Czy o rentę rodzinną można złożyć e-wniosek

Po śmierci współmałżonka wdowa musiała zajmować się swymi dziećmi, a także rodzicami zmarłego. Z tego powodu, ubezpieczona, nie miała czasu, aby w godzinach pracy oddziału ZUS złożyć wniosek o przyznanie renty rodzinnej. Opóźnienie mogło skutkować jednak tym, że uprawnieni nie dostaną świadczenia za jeden miesiąc. Zainteresowana posiada zaufany profil. Czy w takiej sytuacji może złożyć wniosek do ZUS, korzystając z internetu?

Czy wniosek trzeba składać osobiście

Osoba ubiegająca się o emeryturę z ZUS przebywa w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ponieważ osiągnęła wiek emerytalny uprawniający ją do uzyskiwania emerytury i zwolniła się ze swojej dotychczasowej pracy u pracodawcy, chce jak najszybciej złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Czy musi w tym celu przyjechać do Polski?

Czy wniosek musi być złożony na piśmie

Osoba mająca poważne problemy ze wzrokiem nie potrafi sama wypełnić wniosku o przyznanie świadczenia. Z tego powodu chce, aby pracownik ZUS wypełnił w jego imieniu taki dokument. Czy urzędnik może odmówić?

Czy akt urodzenia musi być sporządzony po polsku

Po kilku latach przebywania poza krajem ubezpieczona wróciła do kraju, gdzie złożyła wniosek o przyznanie emerytury. Ze względu na fakt, że za granicą wyszła za mąż i urodziła dzieci, konieczne było złożenie do ZUS odpisów aktów stanu cywilnego. Czy dokumenty te muszą być po polsku, jeśli tamten kraj nie ma umowy dwustronnej z Polską dotyczącej spraw ubezpieczeniowych?

Czy e-dokumenty są mniej ważne niż papierowe

Ubiegający się o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przesłał do ZUS drogą elektroniczną skany dokumentacji medycznej będącej podstawą do otrzymania świadczenia. Trochę się obawia, że otrzyma rentę, a w przyszłości historia jego choroby zaginie. Czy słusznie?

Czy ZUS przyjmie rachunki z cenami podanymi w euro

Rodzic studenta przebywającego na praktykach zagranicznych zmarł podczas wizytu u syna. Ze względu na wysokie koszty sprowadzenia ciała do kraju rodzina zdecydowała się na pogrzeb poza granicami Polski. Czy w takiej sytuacji ZUS rozliczy rachunki za pogrzeb w euro?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak złożyć dokumenty emerytalne i rentowe do ZUS na nowych zasadach.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania