Zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego informujące o uszkodzeniach ciała ma pomagać ofiarom przemocy w rodzinie, które zdecydują się na skarżenie sprawcy w sądzie. Problem w tym, że chociaż od nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wydania przez ministra zdrowia rozporządzenia określającego druk takiego zaświadczenia upłynęło półtora roku, nie jest ono często wykorzystywane.

– Wielu lekarzy nie wie po prostu o tej możliwości i nie ma odpowiednich druków – mówi Justyna Podlewska, prawnik z Fundacji Dzieci Niczyje.

Podaje przykład kobiety, która próbowała uzyskać takie zaświadczenie, ale ponieważ lekarz nie miał odpowiedniego druku, musiała przyjść do niego drugi raz. Już z własnym formularzem.

– Lekarze mają wątpliwości, czy NFZ im za to zapłaci – mówi Renata Durda, kierownik Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Krystian Adamik z NZOZ Praktyki Lekarzy Rodzinnej Medica w Leśnicy, opolski konsultant medycyny rodzinnej, zwraca uwagę, że lekarze nie otrzymali żadnych wytycznych od resortu zdrowia, jak stosować rozporządzenie, nie było też żadnych szkoleń.

Ireneusz Szymczyk z Praktyki Lekarzy Rodzinnych Salus uważa, że lekarz może jedynie opisać zaobserwowane podczas badania obrażenia i podać prawdopodobne przyczyny ich powstania.

– Lekarze nie powinni się obawiać zaświadczeń. Nikt nie wymaga od nich oceny obrażeń. To będzie rolą biegłych, których sąd w momencie otrzymania takiego zaświadczenia powoła do jego oceny – mówi Renata Durda.

Zaświadczenie zamiast obdukcji
- Uzyskanie zaświadczenia od każdego lekarza niezależnie od jego specjalizacji ma być ułatwieniem dla osób doświadczających przemocy. Do tej pory mogły one korzystać jedynie z obdukcji, która jest wykonywana tylko przez lekarzy medycyny sądowej. Trzeba też za nią płacić (chyba że zlecili ją prokurator lub sąd). To powoduje, że często jest robiona dopiero, gdy ofiara zdecyduje się na skarżenie sprawcy. Wtedy obrażenia mogą już być niezauważalne.
- Zaświadczenie ma dwie strony. Lekarz oprócz danych adresowych swoich i osoby pokrzywdzonej musi przedstawić opinię o stanie jej zdrowia uwzględniającą rodzaj uszkodzeń ciała oraz możliwy czas i powód ich powstania.