Kognitywistyka, fotonika i marketing interaktywny – takimi kierunkami uczelnie chcą przyciągać studentów.
Niż demograficzny, który coraz boleśniej odczuwają wyższe uczelnie, ma też swoje dobre strony – rośnie „asortyment” i atrakcyjność kierunków, przedmiotów oraz programów dodatkowych, jakie szkoły oferują maturzystom. Tym samym w przyszłości na rynku może być łatwiej o pracowników z wąską specjalizacją.
Uniwersytet Śląski w Katowicach na kierunku filologia angielska otwiera nowatorski program „Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania”. Jak wyjaśnia rzecznik uczelni Jacek Szymik-Kozaczko, powstanie tego kierunku wynika z potrzeb rynku pracy, który poszukuje specjalistów z branży gier komputerowych i gier wideo. – Kadr z zakresu projektowania narracji i fabuły na potrzeby rozrywki interaktywnej praktycznie się w Polsce nie kształci. Przynajmniej na studiach dziennych – mówi Szymik-Kozaczko. Dodaje, że program studiów oparty jest o filologię angielską, bo to kluczowy język dla branży gier.

1 953 832 Taka rekordowa liczba studentów uczyła się w roku akademickim 2005/2006. Obecnie studiuje ok. 1,8 mln osób

W kierunku informatyki idzie też warszawska Uczelnia Łazarskiego, która otwiera aż dwa kierunki o podobnej tematyce – „e-biznes i innowacje” oraz „marketing interaktywny”. Student tego pierwszego dowie się, jak zarządzać projektami internetowymi i w jaki sposób je promować. Program zajęć w tym wypadku jest oparty o realne zagadnienia i problemy, które występują w firmach prowadzących e-biznes.
We współpracy z internetowymi portalami uczelnia zbudowała program dla kierunku „marketing interaktywny”. Będzie to jedyna w Polsce specjalność, która da studentom wiedzę z obszaru działania nowoczesnych mediów, stron i portali internetowych, serwisów społecznościowych, blogów, planowania marketingu online i kampanii w nowych mediach.

470 Tyle szkół wyższych działa obecnie w Polsce, z czego 338 to szkoły niepubliczne

Jeszcze bardziej egzotycznie będzie od przyszłego roku na lubelskim UMCS. Tam pojawi się niezwykle rzadki na polskim rynku kierunek kognitywistyka, poświęcony zjawiskom związanym z działaniem umysłu i nauce ich modelowania. Łączy ona w sobie elementy psychologii poznawczej, filozofii, neurobiologii, sztucznej inteligencji oraz lingwistyki. – Studia będą prowadzone według systemu tutorskiego, a więc każdy student będzie miał swojego opiekuna naukowego – zachęca Anna Guzowska, rzecznik UMCS. Oferta skierowana jest do osób, które chcą pracować w firmach sektora IT, agencjach reklamowych i PR.

102 Tyle studentek przypada obecnie w Polsce na 100 studentów

Kierunek na miarę XXI wieku przygotowuje Politechnika Warszawska. Na niej od przyszłego roku studiować będzie można fotonikę, czyli po trochu: optykę, elektronikę i informatykę. Celem jest opracowanie technik i urządzeń do przenoszenia i przetwarzania informacji. Ta technologia w czasie najbliższej dekady może okazać się kolejną rewolucją naukowo-techniczną.
Ale dla humanistów też się coś znajdzie. Np. w Collegium Civitas, które w roku akademickim 2012/2013 uruchomi kierunek psychologia społeczna. – Absolwenci zdobędą umiejętności kierowania zespołem, stymulowania rozwoju zawodowego, wykorzystywania technik komunikacji, rozwiązywania konfliktów – wyjaśnia prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas prof. Stanisław Mocek. W przyszłości zatem nowoczesna firma najpierw zatrudniała będzie specjalistów po kognitywistyce oraz fotonice, a następnie psychologa społecznego, który będzie ich motywował.