Dlatego ruch artystów wizualnych walczy o prawo do ubezpieczenia i opieki zdrowotnej. Przygotowują list do premiera, w którym postulują "stworzenie systemu prawnego uwzględniającego specyfikę zawodu artysty, umożliwiającego artystom pełne uczestnictwo w systemie ubezpieczeń społecznych i emerytalnych oraz osobnego sposobu naliczania podatku dochodowego dla przedstawicieli wolnych zawodów".

Artyści mają też postulat krótkoterminowy: nie likwidować 50-proc. kosztów uzysku przychodów dla twórców.