W listopadzie 2010 roku stopa ta wyniosła 11,7%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu listopada br. wyniosła 1.914,9 tys., czyli była wyższa o 47,4 tys. (2,5%) niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 56,6 tys. (3,0%). Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w listopadzie br. 232,4 tys. wobec 225,8 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 263,1 tys. przed rokiem, podał też GUS.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w listopadzie wzrosła 12,1%. Projekt budżetu 2012 przewiduje, że stopa bezrobocia na koniec tego roku wyniesie 12,4%, zaś na koniec przyszłego roku - 12,3%.