Projekt nowelizacji powstał w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne zapisy, według których budżet państwa opłaca składki za rolników bez względu na ich faktyczne dochody. Na zmianę tych przepisów TK dał 15 miesięcy, czyli do 4 lutego 2012 r.

Propozycje Ministerstwa Zdrowia, po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych dotyczą jedynie 2012 r. Projekt zakłada, że w przyszłym roku wysokość składki zdrowotnej rolników i domowników w gospodarstwach wiejskich byłaby związana z powierzchnią gospodarstwa.

W projekcie wysłanym wcześniej do konsultacji MZ chciało uzależnić składkę od dochodów rolników, jednak w wersji przesłanej do KRM nie ma stałych przepisów, jedynie obowiązujące do końca 2012 r.

Według projektowanych przepisów, za rolnika, którego gospodarstwo wynosi mniej niż 6 ha przeliczeniowych, składkę zdrowotną będzie - jak dotąd - opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W gospodarstwach rolnych o powierzchni od 6 do 15 ha część składki - 18 złotych - opłacałby rolnik, a pozostałą część - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Rolnik, który ma gospodarstwo 15-hektarowe i większe, będzie płacił od osoby 36 zł miesięcznie, a resztę dopłaci KRUS.

Obciążenie w wysokości 36 zł jest porównywalne z faktycznym obciążeniem składką osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą - napisano w uzasadnieniu.

Ustawa miałaby wejść w życie 4 lutego

W styczniu 2012 r., czyli zanim ustawa zaczęłaby obowiązywać, składkę zdrowotną, którą określono na 155 mln zł 167 tys. 166 zł, zapłaci za rolników KRUS. Natomiast od 1 lutego do końca 2012 r. podstawa wymiaru tej składki wyniesie 33,4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego - zakłada projekt.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa specjalistycznego, tzw. działów specjalnych, a także dla osób pobierających emeryturę i rentę rolniczą, wysokość składek ma określić minister rolnictwa w rozporządzeniu.

Według resortu zdrowia, wprowadzenie rozwiązania docelowego (od 2013 r.) spowoduje zmniejszenie wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników.

Ustawa miałaby wejść w życie 4 lutego.