– Dla 75 proc. małych i średnich firm podniesienie składek na ubezpieczenie społeczne i innych opłat, na przykład za benzynę czy elektryczność, powoduje, że może być im trudno przetrwać na rynku w 2012 roku – mówi Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Dodaje, że w takiej sytuacji pracownicy raczej nie mogą liczyć na podwyżki.

Od stycznia 2012 roku płatnicy (na przykład firmy) zapłacą wyższe składki niż w tym roku. To efekt wzrostu poziomu płac, od których są naliczane. Od nowego roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniesie 3526 zł. Przedsiębiorcy muszą zapłacić składki ubezpieczeniowe od podstawy odpowiadającej co najmniej 60 proc. tej kwoty, czyli od 2115,60 zł. Łącznie z tytułu składki emerytalnej, rentowej, chorobowej (dobrowolna), wypadkowej i na fundusz pracy zapłacą do ZUS 719,52 zł miesięcznie, czyli o 72,77 zł więcej niż obecnie, a w skali roku o 873,24 zł. Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne firmy płacą jeszcze składkę zdrowotną. Od nowego roku minimalna podstawa tej składki wyniesie 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2011 r. Wysokość tego wynagrodzenia będzie znana na początku stycznia 2012 r.

6,5 mld zł wpłacą firmy w 2012 roku z tytułu zwiększonej składki rentowej

Także początkujący przedsiębiorcy zapłacą wyższe niż dotychczas składki do ZUS. Zamiast od podstawy wynoszącej 415,80 zł, będą je naliczać od 450 zł. Wyższe składki to bezpośredni skutek podniesienia od 2012 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę – z 1386 zł brutto do 1500 zł brutto miesięcznie.

Przedsiębiorcy przez pierwsze dwa lata prowadzenia biznesu płacą składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 30 proc. minimalnej płacy. Zatem od 1 stycznia 2012 r. najniższe składki na ubezpieczenia emerytalne wyniosą 87,84 zł, rentowe 27 zł, chorobowe (składka opłacana dobrowolnie) 11,03 zł i wypadkowe 7,52 zł. Łącznie miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone w 2012 r. przez początkujących przedsiębiorców będą wynosić ze składką chorobową 133,39 zł, a bez niej 122,36 zł. To oznacza, że będą miesięcznie wyższe o 10,11 zł, a w skali roku o ponad 120 zł.

Prowadzący działalność gospodarczą mogą płacić ulgowe składki ZUS, jeśli przed uruchomieniem biznesu w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych nie prowadzili innej działalności gospodarczej i nie wykonywali jej na rzecz swojego byłego pracodawcy w danym roku lub w roku poprzednim.