Członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE), którzy wstąpili do nich, nie wiedząc o tym, że po 1999 roku zachowają prawo do przechodzenia na wcześniejsze emerytury na starych zasadach, teraz muszą przekazać pieniądze z OFE do budżetu państwa. Tylko wówczas takie osoby mogą wcześniej zakończyć swoją aktywność zawodową. Z takiej samej możliwości mogą skorzystać górnicy pobierający emerytury na odrębnych zasadach, osoby mające prawo do emerytur pomostowych lub rolnicy decydujący się na pobieranie renty rolniczej.

Dokumenty niezbędne do wycofania pieniędzy z OFE określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych. Jednak ze względu na rezygnację w sprawach podatkowych z podania numeru NIP minister pracy i polityki społecznej wydał 2 grudnia 2011 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków. Nowelizacja ukazała się właśnie w Dz.U. nr 271, poz. 1605. Wejdzie ono w życie 31 grudnia tego roku.

Etap legislacyjny: Publikacja w Dzienniku Ustaw