Od tego roku 6 stycznia – święto Trzech Króli jest jednym z trzynastu dni wolnych od pracy. Taką zmianę wprowadziła ustawa z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 224, poz. 1459 z późn. zm.). Ta okoliczność zmusiła Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) do zmiany rozporządzenia dotyczącego organizacji roku szkolnego. Projekt w tej sprawie trafił do konsultacji.

Jeżeli 6 stycznia wypada w piątek to tydzień pracy w szkole kończy się w czwartek

Wprowadza on generalną zasadę, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w szkołach w najbliższy piątek po dniu 1 stycznia. To oznacza, że w pewnych sytuacjach mogłyby nasunąć się wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów wprowadzających całodniowy odpoczynek dla pracownika przypadający w święto Trzech Króli. W związku z tym MEN w projekcie rozporządzenia proponuje dwa wyjątki od przytoczonej regulacji. Jeżeli 6 stycznia wypada w piątek, wówczas tydzień pracy szkoły kończy się w czwartek. Tak będzie na przykład w 2012 oraz w 2017 roku. Dniem wolnym dla uczniów i nauczycieli ma stać się również 2 stycznia jeśli będzie wypadał w piątek. Taka sytuacja zdarzy się np. w 2015 roku.

Etap legislacyjny:Projekt