W święto Trzech Króli nauczyciele nie będą musieli przychodzić do pracy. Również 2 stycznia będzie dla nich dniem wolnym, jeżeli wypadnie w piątek.
Od tego roku 6 stycznia – święto Trzech Króli jest jednym z trzynastu dni wolnych od pracy. Taką zmianę wprowadziła ustawa z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 224, poz. 1459 z późn. zm.). Ta okoliczność zmusiła Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) do zmiany rozporządzenia dotyczącego organizacji roku szkolnego. Projekt w tej sprawie trafił do konsultacji.

Jeżeli 6 stycznia wypada w piątek to tydzień pracy w szkole kończy się w czwartek