Rodzic, który nie potwierdzi, że przyszła matka była objęta opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży, nie otrzyma becikowego.
Jeszcze tylko przez dwa tygodnie rodzice mogą otrzymać becikowe i zasiłek z tytułu urodzenia dziecka na łagodniejszych zasadach. Od 1 stycznia gminy będą ponownie wymagać od nich zaświadczenia potwierdzającego objęcie matki opieką przez lekarza lub położną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. To znów może spowodować problemy z uzyskaniem tego świadczenia, jakie występowały już przed wprowadzeniem okresu przejściowego dla przepisów określających nowy obowiązek. Niektórzy rodzice nie otrzymali wówczas becikowego, bo przyszła matka zbyt późno trafiła do lekarza.
Aby zapobiegać takim przypadkom Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, zapowiada przesunięcie terminu pierwszej wizyty lekarskiej z 10. na 12. tydzień ciąży.