W całej Unii Europejskiej zatrudnienie spadło o 0,1%, a w strefie euro wzroslo o 0,2% r/r. W ujęciu kwartalnym, zatrudnienie w całej "27", jak i w strefie euro spadło o 0,1%. Natomiast w Polsce wzrosło o 0,2, podobnie jak w II kw. br. Wzrost (w ujęciu rocznym) w III kw. br. odnotowało 16 krajów, a największe - Estonia (8,9%) i Łotwa (2,8%). Największe spadki odnotowały natomiast: Grecja (7,6%) oraz Rumunia (4,6%).