Już w nadchodzące wakacje uczestnicy studiów będą mogli się zgłaszać na przeszkolenie wojskowe. Po jego zakończeniu i zdanym egzaminie mogą wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych.
Od stycznia każda osoba, która nie miała wcześniej nic wspólnego z armią, może odbyć specjalne przeszkolenie i otrzymać stopień wojskowy. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra obrony narodowej z 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. nr 170, poz. 1144 z późn. zm.). Trafił właśnie do konsultacji społecznych.
Od 2010 r. wojskowe ośrodki szkoleniowe organizują służbę przygotowawczą tylko dla kandydatów korpusu szeregowych. Są to najczęściej osoby, które ukończyły gimnazjum i chcą zasilić Narodowe Siły Rezerwowe (NSR), a docelowo trafić do armii zawodowej. Do tej pory nie było pieniędzy na szkolenia dla osób z wykształceniem średnim czy wyższym. Od nowego roku ma się to zmienić. Nabór do służby przygotowawczej obejmie trzy korpusy: szeregowych, podoficerów i oficerów.
– Wtedy osoby z wykształceniem średnim lub absolwenci szkół wyższych będą mogli po dobyciu kilkumiesięcznego kursu zasilić grupę żołnierzy rezerwy – mówi płk Stanisław Ruman, szef Zespołu do spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych.
Reklama
Tłumaczy, że po jej zakończeniu i zdanym egzaminie otrzyma stopień kaprala podchorążego. Co więcej po wstąpieniu do NSR i odbyciu kilkudniowych ćwiczeń jest możliwość wystąpienia z wnioskiem o mianowanie na pierwszy stopień oficerski – podporucznika. Z kolei w przypadku osób, które ukończyły szkołę średnią (nie muszą mieć matury), po pięciomiesięcznej służbie i zdanym egzaminie otrzyma stopień starszego szeregowego. A po kilku dniach ćwiczeń w NSR może ubiegać się o pierwszy stopień podoficerski – kaprala.
Projekt również wychodzi naprzeciw studentom, którzy już wcześniej domagali się, mino zawieszonego poboru, odbycia dobrowolnego przeszkolenia wojskowego.
Dla tej grupy będzie organizowany nabór do służby przygotowawczej w lipcu i będzie rozłożony na dwa lata. W pierwszym roku ma trwać trzy miesiące, a w drugim dwa. Za ten czas studenci będą otrzymywać miesięcznie około 1 tys. zł uposażenia.
Na szkolenie przyszłych rezerwistów wojskowo w przyszyły roku zarezerwowało 64 mln zł.
Etap legislacyjny: Projekt
Więcej na www.mon.gov.pl