Pracodawca, który musi ograniczać wydatki w swoim przedsiębiorstwie, ma szeroki wachlarz możliwości. Zamiast zwalniać pracowników, pracodawcy mogą walczyć z problemami finansowymi, wykorzystując obowiązujące przepisy.
W odniesieniu do kosztów osobowych rozwiązaniem może być wykorzystanie instytucji outsourcingu. Polegać to będzie na zawarciu z dotychczasowymi pracownikami umów cywilnoprawnych, niesłusznie zwanych śmieciowymi (pod warunkiem, że nie będą zachowane dotychczasowe warunki pracy). Częstą praktyką jest także podpisanie z dotychczasowymi pracownikami umów o współpracę czy nawet kontraktów menedżerskich w razie ich przejścia na własną działalność gospodarczą. Istnieją jednak instrumenty pozwalające na redukcję kosztów osobowych bez likwidowania etatów.

Zmiana wypowiedzenia