Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 14 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. nr 254, poz. 1525). Nowe przepisy weszły w życie w sobotę (10 grudnia 2011 r.).

Zgodnie z tymi zmianami oświadczenie osoby startującej w konkursie będzie ograniczać się do stwierdzenia, że nie trwa wobec niej postępowanie karne wszczęte z oskarżenia publicznego (np. za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości). Po wprowadzonych zmianach kandydat na dyrektora szkoły nie będzie musiał informować w oświadczeniu, że np. jego żona wytoczyła mu proces karny o pobicie. Komisja konkursowa nie będzie więc wiedzieć o wszystkich postępowaniach, które toczą się wobec potencjalnych szefów placówek oświatowych.

Złagodzenie przepisów pozwoli na uczestniczenie w konkursach osobom, przeciw którym toczy się postępowanie o zniesławienie. To ukróci sytuacje, w których w taki nieczysty sposób jeden kandydat blokował udział drugiego.

– Występowaliśmy o zmianę tych przepisów, bo były one nadużywane przez nieuczciwych kandydatów. Osobiście znam przypadek, gdzie kandydat oskarżył innego o zniesławienie i w ten sposób wyeliminował konkurencję – mówi Marek Pleśniar, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

W sobotę weszło też w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. nr 254, poz. 1526).

Nowelizacja wprowadza nowe wymagania dla zastępców dyrektorów szkół tworzonych np. przy konsulatach.

Etap legislacyjny: Wchodzi w życie 10 grudnia 2011 r.