W przyszłym roku o tym, kto na wsi zapłaci składkę zdrowotną, zdecyduje wielkość gospodarstwa rolnego. Dopiero od 2013 roku wysokość składki będzie zależeć od dochodu osób je prowadzących.
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Zgodnie z nim od 1 lutego przyszłego roku rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych nie będą ponosić żadnych opłat z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Z takiego przywileju będą korzystać także ich domownicy oraz współmałżonkowie. Natomiast właściciele gospodarstw rolnych od 6 do 15 ha zapłacą składkę w wysokości 18 zł za każdego ubezpieczonego, lecz w tym przypadku wysokość dopłaty z budżetu państwa będzie wynosić 79 zł miesięcznie od osoby.
Natomiast ubezpieczeni w KRUS mający ponad 15 ha będą musieli płacić 36 zł do NFZ. Resztę, podobnie jak w przypadku mniejszych gospodarstw, będzie dopłacać budżet. W przypadku około 300 tys. ubezpieczonych posiadających największe gospodarstwa dopłata będzie wynosić 61 zł miesięcznie. W praktyce budżet wyda na ten cel 18,3 mln zł miesięcznie. To efekt podzielenia dotychczasowej kwoty dotacji budżetowej, z której jest finansowana składka zdrowotna ( 1,862 mld zł) przez liczbę osób ubezpieczonych w KRUS (1,52 mln osób). Przeciętnie w tym roku budżet płacił 97 zł miesięcznie na składkę zdrowotną dla rolnika.
– Zasady finansowania składek zdrowotnych zakładające dofinansowanie ze środków budżetowych są dla mnie zaskoczeniem. W środę 7 grudnia odbyła się Rada Rolników KRUS, gdzie był przyjmowany plan finansowy na 2012 rok. I strona rządowa nawet słowem się nie zająknęła, jak będzie ze składkami zdrowotnymi. A przecież pieniądze z dotacji budżetowej przechodzą przez KRUS – mówi Zbigniew Obrocki, zastępca przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
Natomiast Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, chwali nowe rozwiązania. Jego zdaniem wprowadzenie rozwiązań przejściowych na 2012 rok umożliwi przygotowanie przepisów określających zasady ustalania wysokości dochodu przez rolników. Projekt ustawy zakłada, że także w 2013 i 2014 roku budżet będzie dopłacać do składek zdrowotnych.
Etap legislacyjny: Projekt