Ustalenia te są wynikiem badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Randstad. Ich rezultaty zaprezentowano na konferencji zorganizowanej w PAIiIZ.

Jak wynika z opublikowanego raportu sytuacja gospodarcza utwierdza pracodawców w ostrożnej strategii w zakresie polityki personalnej. Plany przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia na przyszłe półrocze są zbliżone do tych z drugiego kwartału br.

57% respondentów deklaruje pozostawienie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, w co piątej badanej firmie można się spodziewać zwiększenia zatrudnienia w ciągu najbliższych 6 miesięcy, natomiast 17% badanych planuje redukcję zatrudnienia.

Spośród branż największy wzrost zatrudnienia przewidują firmy pośrednictwa finansowego, transportowe oraz usługowe.

Według autorów raportu utrzymuje się również popyt przedsiębiorców na elastyczne formy zatrudnienia. Według danych Polskiego Forum HR Polska odnotowuje duży skok w liczbie zatrudnionych pracowników na zasadach pracy tymczasowej.

W sondażu pracodawcy udzielali również odpowiedzi na pytania związane z prywatną opieką medyczną. Ponad jedna piąta firm oferuje swoim pracownikom dostęp do takiej opieki zdrowotnej. Przeważnie są to duże firmy, zatrudniające ponad 250 osób oraz firmy z kapitałem zagranicznym.