Osoby, które przez mniej niż sześć miesięcy pracowały przed 1 stycznia 1999 r., powinny wystąpić do ZUS o ustalenie kapitału początkowego. Nawet niewielki staż spowoduje zwiększenie wysokości świadczenia

Czy można wskazać zarobki z lat 70.

Pracownica urodzona w 1951 roku po ogłoszeniu w 1981 roku stanu wojennego wyjechała z Polski na stałe. Wróciła do kraju w 1992 roku. Kiedy złożyła do ZUS wniosek o ustalenie wysokości kapitału początkowego, ten odmówił, tłumacząc się tym, że kapitał początkowy można ustalić z kolejnych 10 lat wybranych z lat 1980 – 1998. Czy teraz ZUS ustali jego wysokość?