Czy można wskazać zarobki z lat 70.

Pracownica urodzona w 1951 roku po ogłoszeniu w 1981 roku stanu wojennego wyjechała z Polski na stałe. Wróciła do kraju w 1992 roku. Kiedy złożyła do ZUS wniosek o ustalenie wysokości kapitału początkowego, ten odmówił, tłumacząc się tym, że kapitał początkowy można ustalić z kolejnych 10 lat wybranych z lat 1980 – 1998. Czy teraz ZUS ustali jego wysokość?

Nowelizacja ustawy emerytalnej umożliwiła od 23 września tego roku ustalenie wysokości kapitału początkowego z kolejnych 10 lat wybranych sprzed wejścia w życie reformy emerytalnej. W efekcie tego osoba posiadająca zaświadczenia o wysokości zarobków ma możliwość złożenia wniosku także wówczas, kiedy ma dokumentację płacową z lat 70.

Podstawa prawna

Art. 174 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. z 2009 r. Dz.U. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Czy ZUS bez wniosku ustali kapitał

Pracownica dużego zakładu pracy w przyszłym roku kończy 60 lat. Przed wejściem w życie reformy emerytalnej pracowała ponad 27 lat w różnych firmach, lecz nie ma jeszcze ustalonego kapitału początkowego. Czy może poczekać na wyliczenie go z urzędu?

Czy notariusz może potwierdzić dokumenty

Ubezpieczona złożyła wniosek o ustalenie wysokości kapitału początkowego, do którego dołączyła kopie wysokości zarobków potwierdzone przez notariusza. Czy ZUS będzie musiał wyliczyć takie świadczenie ?

Czy liczy się okres opieki nad dziećmi

Właścicielka prywatnej firmy, będąc jeszcze pracownicą instytucji państwowej, w 2003 roku miała ustalony kapitał początkowy. Do okresów nieskładkowych nie zaliczono jej opieki nad dwójką dzieci, miała bowiem krótki staż ubezpieczeniowy. Czy po zmianie przepisów w 2004 roku konieczne jest złożenie nowego wniosku?

Czy minimalna pensja zastąpi faktyczne zarobki

Ubezpieczony, przechodząc na emeryturę, miał problemy z odszukaniem dokumentacji płacowej potwierdzającej wysokość jego zarobków. ZUS przy ustalaniu wysokości świadczenia uznał, że brakuje potwierdzenia jego płacy z pięciu lat. Czy w takiej sytuacji świadectwo pracy wystarczy do ustalenia wysokości kapitału początkowego?

Czy do kapitału można doliczyć okres studiów

Pracownik prywatnego przedsiębiorstwa usługowego złożył wniosek o ustalenie wysokości kapitału początkowego. Czy wypełniając wniosek, musi dołączyć oryginał dyplomu?

Czy liczba dzieci ma wpływ na obliczenia

Pracownica po urodzeniu dzieci musiała przerwać pracę, aby się nimi zajmować. Czy ZUS, ustalając wysokość tej hipotetycznej emerytury liczonej na 1 stycznia 1999 r. weźmie to pod uwagę?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto może przeliczyć lata opłacania składek i dostać wyższą emeryturę.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.