Od 1 marca 2012 roku będzie kwotowa waloryzacja emerytur i rent, jednak jej koszt dla budżetu państwa pozostanie taki sam, jak w przypadku waloryzacji procentowej - poinformował PAP wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior. Projekt przewiduje taką samą podwyżkę dla wszystkich emerytów - 68 zł.

Od 1 marca wszyscy emeryci dostaną taką samą podwyżkę, minimum 68 zł – przewiduje projekt ustawy o waloryzacji kwotowej przedstawiony wczoraj przez resort pracy. To wstępna propozycja podziału kwoty zarezerwowanej w budżecie na waloryzację emerytur. Projekt ma być konsultowany przez trzy tygodnie z partnerami społecznymi i innymi resortami. Najpóźniej na początku stycznia ma go przyjąć rząd i wysłać do Sejmu.

"Tak jak premier zapowiedział w expose w 2012 roku będzie kwotowa waloryzacja emerytur i rent. Będzie ona miała miejsce od 1 marca przyszłego roku" - powiedział PAP Bucior.

"W tej chwili pracujemy nad projektem ustawy, która wprowadzi taką waloryzację. Waloryzacja kwotowa będzie kosztowała budżet w 2012 roku dokładnie tyle samo, co kosztowałaby waloryzacja procentowa. Pracujemy tak, żeby nie przewyższyć środków, jakie zostały zaplanowane na ten cel na przyszły rok, a jednocześnie na tym świadczeniu rząd nie będzie chciał zaoszczędzić" - dodał.

Wcześniej rząd zakładał, że w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych w 2012 roku, od marca, nastąpi waloryzacja emerytur i rent o 4,8 proc.

Projekt ustawy podwyższającej składkę rentową o 2 pkt proc. od 1 lutego 2012 roku może trafić na obrady rządu jeszcze przed Świętami. Podwyżka zmniejszy deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przyszłym roku o około 7 mld zł - poinformował w rozmowie z PAP wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior.

Obecnie projekt ustawy zmieniający ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych jest na etapie konsultacji społecznych

"Zgodnie z decyzją Rady Ministrów składka rentowa zostanie podwyższona o 2 pkt proc. po stronie pracodawcy od 1 lutego przyszłego roku, to zwiększy wpływy funduszu rentowego, który jest częścią Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o około 7 mld zł" - powiedział PAP Bucior.

"Chcemy jak najszybciej skierować projekt tej ustawy na posiedzenie rządu, możliwe, że trafi on na obrady przed Świętami, tak aby jak najszybciej można go było skierować do parlamentu. Na pewno postaramy się, aby te prace przebiegały sprawnie i szybko" - dodał.

Obecnie projekt ustawy zmieniający ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych jest na etapie konsultacji społecznych.

W pierwotnym projekcie ustawy założono, że podwyższenie składki nastąpi od 1 marca przyszłego roku i zwiększy wpływy do FUS o około 6,5 mld zł w perspektywie całego 2012 roku.