W przyszłym roku nie ulegną zmianom przepisy dotyczące czasu pracy. Przedsiębiorcy muszą pamiętać tylko, że w nowym roku nie będą mogli stosować już rozwiązań wynikających z ustawy antykryzysowej. Traci ona bowiem moc z końcem bieżącego roku. Zmiany czasu pracy dotkną natomiast osoby niepełnosprawne
Planując czas pracy, pracodawcy muszą pamiętać o kilku podstawowych kwestiach, przede wszystkim o obowiązujących normach i dopuszczalnym wymiarze czasu pracy. Planować czas pracy można bowiem tylko w ich granicach.
Normy czasu pracy określają maksymalną liczbę godzin, jaką pracownik może przepracować zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa pracy. Obecnie w kodeksie pracy występują następujące normy czasu pracy:
● dobowa, która nie powinna przekraczać 8 godzin,
● średniotygodniowa, która nie powinna przekraczać w przyjętym okresie rozliczeniowym 40 godzin,
● łączna tygodniowa, obejmująca pracę w normalnym czasie pracy i w godzinach nadliczbowych, która przeciętnie w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym nie powinna przekraczać 48 godzin.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak prawidłowo zaplanować czas pracy w firmie w 2012 roku
W pełnej wersji artykułu:
- Określenie wymiaru czasu pracy
- Wyznaczanie dnia wolnego od pracy
- Wymiar czasu pracy niepełnoetatowca
- Święta w 2012 roku
- Wybór okresu rozliczeniowego
- Dopuszczalny dobowy wymiar czasu pracy
- Zmiany dotyczące osób niepełnosprawnych
- Kiedy rozkład czasu pracy a kiedy harmonogram