Kontrola podwładnych, co do których pracodawca powziął podejrzenie lub wiedzę, że nieobecności w pracy z powodu zwolnienia lekarskiego nie przeznaczają na leczenie, jest nie tylko ich prawem, ale wręcz obowiązkiem.
Uprawnienia kontrolne w tym zakresie mają ci pracodawcy, którzy wypłacają swoim pracownikom zasiłki – a zatem ci, którzy 30 listopada poprzedniego roku zgłosili do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych. Poprzez wypłatę zasiłku, a następnie bieżące rozliczanie ich kwot w ciężar należnych do ZUS składek, stają się oni w pewnym zakresie dysponentami środków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To pracodawca ustala jako pierwszy, czy zasiłek jest pracownikowi należny, w jakiej wysokości i za jaki okres. Wypłacając zasiłek, pracodawca pomniejsza o jego równowartość kwotę składek należnych do ZUS.

Podejrzane zwolnienia