Od dnia 1 stycznia 2012 roku ulegają zmianie przepisy dotyczące wykorzystywania urlopów tzw. zaległych. Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami – art. 168 Kodeksu Pracy – urlopu niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, pracodawca był obowiązany udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, tj. do dnia 31 marca.


Zgodnie z ustawą o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców – Dz. U. 2011 nr 232, poz. 1378 zmieniono termin, do którego pracownik może wykorzystać urlop z poprzedniego roku kalendarzowego – do 30 września roku następnego.

Tym samym uwzględniono postulaty zarówno pracowników jak i pracodawców w tym zakresie.

Możliwość taka będzie dotyczyła urlopów z 2012 roku, które będą mogły być wykorzystywane do 30 września 2013 roku.