Stopa bezrobocia na koniec listopada 2011 roku wyniosła 12,1%, czyli wzrosła o 0,3 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca.

Na koniec listopada 2010 r. wynosiła 11,7%, podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. "Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca października) wyniosła w listopadzie 2011 r. 12,1% i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,3 punktu procentowego.

W analogicznym okresie ub. roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,2 punktu (z poziomu 11,5% do 11,7%)" - głosi komunikat. Liczba bezrobotnych w końcu listopada 2011 wyniosła 1915,7 tys. osób i w porównaniu do końca października 2011 wzrosła o 48,1 tys. osób (o 2,6%).

Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (listopad - październik) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 39,7 tys. osób (o 2,2%). "Listopad to okres, w którym kończą się prace sezonowe w budownictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, zaczynają się powroty po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, a do rejestracji zgłaszają się osoby, którym skończyły się umowy zawarte na czas określony. Pewna liczba osób, głównie kobiet, znajduje doraźne zatrudnienie w handlu, przed rozpoczynającym się sezonem świątecznym, świadczyć może o tym słabszy wzrost bezrobocia wśród kobiet, niż mężczyzn, zaobserwowany we wszystkich województwach" - czytamy dalej w komunikacie. W projekcie budżetu 2012 rząd zapisał wzrost tego wskaźnika do 12,4% na koniec tego roku i spadek do 12,3% w grudniu 2012 r.

Reklama