W środę rano uczniowie III klas gimnazjów w Polsce przystąpili do próbnego egzaminu gimnazjalnego przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Tegoroczni uczniowie III klas gimnazjów są pierwszym rocznikiem, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania, i będą zdawać egzamin w nowej formule.

"Testy przygotowane zostały przez ekspertów i specjalistów, rozwiązanie ich wymaga od uczniów kreatywnego myślenia. Uczeń uczący się według nowej podstawy programowej i przygotowujący się do egzaminu zgodnie z nią jest w stanie rozwiązać te zadania. (...) Przy ocenianiu prac egzaminatorzy odejdą od sprawdzania według tzw. klucza na rzecz oceniania holistycznego" - tak w środę Szumilas odpowiedziała dziennikarzom na pojawiające się m.in. w mediach głosy, że nowy egzamin gimnazjalny jest trudniejszy niż był w latach ubiegłych.

Podobnie jak do tej pory egzamin będzie organizowany przez trzy kolejne dni (przez trzy dni przeprowadzane będą też egzaminy próbne): pierwszego dnia jest egzamin z wiedzy humanistycznej, drugiego - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a trzeciego - z języka obcego. Jednocześnie na egzaminie po raz pierwszy wyodrębnione są zadania z języka polskiego i matematyki, po to, by można było osobno ocenić umiejętności i wiedzę z tych przedmiotów.

W środę uczniowie rozwiązywali zadania z próbnego egzaminu z wiedzy humanistycznej.

Na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie jako pierwszy dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwiązanie go mieli 60 minut (uczniowie z dysleksją 80 minut). Po 45-minutowej przerwie gimnazjaliści przystąpili do bloku zadań z języka polskiego. Na rozwiązanie ich mieli 90 minut (dyslektycy 135 minut).

Na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie też będą mieli do rozwiązania dwa bloki zadań. W pierwszym znajdą się zadania z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku będą zadania z matematyki. Na rozwiązanie zadań z pierwszego bloku gimnazjaliści dostaną 60 minut (dyslektycy 80 minut), a z drugiego - 90 minut (dyslektycy 135 minut). Pomiędzy blokami będzie 45-minutowa przerwa.

Próbny egzamin ma służyć uczniom i nauczycielom, wskazać, co uczniowie umieją dobrze, a nad czym trzeba jeszcze popracować. Prace rozwiązane przez uczniów sprawdzą nauczyciele uczący ich w szkołach.

W próbnym egzaminie biorą udział tylko zainteresowane szkoły

Udział w nim nie jest dla gimnazjów obowiązkowy. Próbny egzamin ma za zadanie pomóc szkołom także w oswojeniu się z nową sytuacją, jaką jest przerwa między rozwiązywaniem przez uczniów zadań z różnych przedmiotów. Szkoły muszą nauczyć się zagospodarowywać ten czas z korzyścią dla uczniów.

Wyodrębnienie zadań z matematyki i polskiego to nie jedyne zmiany podczas tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Tegoroczni uczniowie klas III gimnazjów będą też pierwszym rocznikiem, którego wynik uzyskany na egzaminie z języka obcego będzie brany pod uwagę przez rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Po raz pierwszy też prace egzaminacyjne zostaną ocenione w sposób holistyczny (całościowy), a nie według specjalnego klucza. Oznacza to, że przy ocenianiu nie będą brane pod uwagę czynności, jakie uczeń podjął podczas rozwiązywania zadania, tylko jego sposób myślenia i skuteczność w dojściu do rozwiązania.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.